Hva er soneterapi og hva betyr ordet? DSC_0183

Soneterapi er også kalt reflexoligi. Det betyr at det finnes reflekspunkter som samsvarer med andre steder på kroppen. Ved å behandele ett sted kan man gjøre forandringer på et annet sted på kroppen. I soneterapi behandles føttene for det meste. (Andre steder som også brukes er hendene, legene og ørene.). Soneterapi stammer fra gamle Indianske tradisjoner og asiatisk legekunst. Soneterapi som behandlingsform ansees å være mer en 4000 år gammel.

Hvilke typer soneterapi finnes ?

Soneterapi, og hva den omfatter, kan variere noe fra land til land og hvilken skole som underviser i det.

Soneterapi : Behandling under føttene for å påvirke andre steder på kroppen.

Reflexologi : Det er som soneterapi, men i tillegg til å behandle under føttene behandles også legger,hender og fingre.

Øreakupunktur : Øret har også sonepunkter som representerer hele kroppen. I øreakupunkturen benyttes nåler for å aktivere disse. Dette er også kalt Aurikoloterapi.

Behandlingen blandes ofte med massasje for å få maksimal effekt.

Hva kan behandles med soneterapi? IMG_0892-300x200

Soneterapeuten kan behandle et vidt spekter av tilstander som :

  • Alle former for betennelser og smerter i muskler som tendinitter, tendinoser
  • Betennelser i indre orgener som høye leververdier, blærekatar, bihulebetennelse
  • Hodepine
  • Korrigere forbrenning
  • Rensing av indre orgener som lunge, lever, nyre
  • Stabilisering av mage/tarm – plager
  • Mensturasjonssmerter
  • Barnløshet
  • Stabilisere hormonsystemet
  • Soneterapi kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for

Hva skjer i kroppen ved Soneterapi behandling og hva gjør at det hjelper ?

Hovedprinsippene er at det finnes sonepunkter, som under føttene, som reflekterer hele kroppen. Når en trykker på disse punktene vil kroppen sette i gang en utrensing på det stedet i kroppen som sonepunktet reflekterer. Selve utrensingen er soneterapiens virkning. Vi vet ikke 100 % hvordan denne mekanismen fungerer, men at den fungerer. Beskjeden fra sonepunktet under foten, går gjennom kroppen og til sonepunktet den reflekterer. Det vi ikke helt vet, er på hvilken måte den fraktes i kroppen. Det kan gå med nervebanene, blod, lymfer, meridianer eller helt energetisk. Forskning gjort på universitetet i Bergen på soneterapi, viser klare forbedringer på blærekatarr og bihule-problematikk. Faktisk på lik linje med antibiotika, men ingen vet hvorfor det skjer…………   enda.

Hvordan behandler en Soneterapeut ?

Ved første behandling tas det opp en grundig anamnese (sykdomshistorie), og det legges en plan for behandlingen. Pasienten blir satt på en benk i en avslappet sittende stilling. Det trengs kun å ta av fortøy og sokker. Soneterapeuten behandler begge føttene på undersiden, oversiden og begge ytterkantene. Terapeuten trykker, klemmer,drar, knar og tøyer på føttene Ut i fra hvor og hvordan det kjennes ut for pasient og terapeut vil behandlingen utvikle seg videre. Det er viktig med et godt samspill mellom pasient og terapeut. Soneterapi kan være ømt og litt smertefullt på visse sonepunkter.

Hvor mange behandlinger trenger du ?

Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten bør merke forskjell allerede etter første behandling, men nøyaktig hvor mange timer hver trenger for å bli helt bra, er umulig å si. Pasienter får ofte hjemmelekser  i form av tøying, trening  og egenbehandling på hender for å bli bedre, og å holde seg frisk. Mange ønsker å ta en vedlikeholdstime hver 4 – 8 uke. Dette er ofte lurt om hverdagen er stressende.

Hvem kan ikke behandles med soneterapi ?

Jeg jobber ikke på kreftpasienter i en tidlig fase av kreften. Soneterapi egner seg ikke i ved åpne sår på føttene. Jeg behandler heller ikke barn, da soneterapi til tider kan være ubehagelig.