Hva er referansepunkt terapi, RPT, og hva betyr ordet ?

Referansepunkt terapi er en av de raskeste, tryggeste og mest effektive healingteknikker i dag. Referansepunkt terapi foregår som en “prate healing”. Et referansepunkt, er et tidspunkt, som viser når en hendelse inntraff som du har knyttet en følelse til. Terapeuten setter pasienten i en avslappet tilstand, for å finne det første referansepunktet for en følelse, som senere har gitt fysiske eller mentale problemer og begresninger. Når det første referansepunktet er klarert slipper problemene for alltid. De fleste problemene stammer fra “falske” referasepunkter for trygghet. Eks er bekymring = trygghet eller nakkesmerter = trygghet. Referansepunkt terapi er en metode som klarerer årsaken og roten til alle emosjonelle, fysiske, mentale og  åndelige plager og begrensninger. Terapien klarerer også det som gjør at du ikke har gitt slipp på dette tidligere. Referansepunkt terapi er startet av Simon og Evette Rose fra Australia. De har utøvd og undervist i dette siden 2009.

Mer informasjon finnes på www.referencepointtherapy.com og www.referansepunkt.no


Hva kan behandles med referansepunkt terapi, RPT,?IMG_0924

  • Alle fysiske tilstander som feks kroniske smerter.
  • Alle emosjonelle tilstander som, feks. angst,
  • Alle mentale og åndelige plager og begrensninger
  • Alle som ønsker en selvutvikling og bli bedre kjent med seg selv ved å  klarere gamle mønstre
  • Alle som ønsker en gladere og letter hverdag.
  • Referansepunkt terapi kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for.

Hva skjer i kroppen ved referansepunkt terapi, RPT, og hva gjør at det hjelper ?

Hovedprinsippet med referansepunkt terapi er å finne det tidligste referansepunkt for problemene og ANNERKJENNE det. Det å annerkjenne asossiasjonen, instinktet og når den intraff for første gang gjør at det klarerer problemet. Forandlingen skjer både bevist og ubevist. De største problemene med å bli frisk og forbli frisk ligger i underbevistheten. Referansepunkt terapi korrigerer denne ved annerkjennelsen og problemene blir borte for alltid. Man kan kjenne frysninger, varme, skjelvinger osv i kroppen når terapeuten og pasienten anerkjenner asosiasjonene, men det meste foregår i pasientens underbevisthet.

Hvordan behandler en referansepunkt terapeut ?

Ved første behandling forklarer pasienten hvilke problemstillinger den ønsker å få klarert. Pasienten settes i en god stol eller avslappet på en benk og avspenningen kan begynne. Det er viktig med en god av spenning for å kunne nå det underbeviste. Terapeuten stiller nå spørsmål og pasienten svarer. Eks er: Hva føler du når du har muskel smerter ? Hva føler du når du føler dette ? Osv Dette går helt ned til instinktene som holder oss trygge. Dette blir nå annerkjent og problemet er fjernet. Terapeuten spør alltid pasienten om hvor sterke problemene er fra 0 – 10 når behandlingen starter. Timen avsluttes når problemet er på 0 av 10. Referansepunkt terapi kan også benyttes til å behandle over “skype” på nettet. Dette gjør det enklere for mange å kunne ta behanlinger da reisevei ikke spiller noen rolle. Da sitter pasienten avslappet hjemme og terapeuten behanler over nett. Dette fungerer effektivt og bra.

Hvor mange behandlinger trenger du ?

Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten  merker  forskjell allerede etter første behandling.  Opptimalt vil man klarerer så mye som mulig på en time, men er det mange emner trengs flere timer.

Hvem kan ikke behandles med referansepunkt terapi ?

Alle kan behandles

Videoer