Hva er Rask Personlig Transformasjon, RPT, og hva betyr ordet ?

RPT er en av de raskeste, tryggeste og mest effektive healingteknikker i dag. RPT foregår som en “prate healing”. Terapeuten setter pasienten i en avslappet tilstand, for å finne det første referansepunktet ( et ressurs traume) for en følelse, som senere har gitt fysiske eller mentale problemer og begresninger. Når det første traume er klarert  og de nye ressursene kommer frem, slipper problemene for alltid. De fleste problemene stammer fra “falske” referasepunkter for trygghet. Eks. er : bekymring = trygghet eller nakkesmerter = trygghet. RPT er en metode som klarerer årsaken og roten til emosjonelle, fysiske, mentale og  åndelige plager og begrensninger. Terapien klarerer også det som gjør at du ikke har gitt slipp på dette tidligere. RPT er startet av Simon og Evette Rose fra Australia. De har utøvd og undervist i dette siden 2009.

Mer informasjon finnes på www.referencepointtherapy.com og www.senterforbevissthet.no


Hva kan behandles med Rask Personlig Transformasjon, RPT,?

I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det » Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket »

Vi har ikke lov til å si at RPT hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser.

 

 

  • Noen fysiske tilstander som generelle  smerter.
  • Noen generelle emosjonelle tilstander
  • Noen generelle mentale og åndelige plager og begrensninger
  • Fint for de som ønsker en selvutvikling og bli bedre kjent med seg selv ved å  klarere gamle mønstre
  • Fint for de som ønsker en gladere og letter hverdag.
  • RPT kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for.

Hva skjer i kroppen ved  RPT, og hva gjør at det hjelper ?

Hovedprinsippet med RPT er å finne det tidligste ressurstraume for problemene og ANNERKJENNE det og få frigitt de nye ressursene. Det å annerkjenne asossiasjonen, instinktet og når den intraff for første gang gjør at det klarerer problemet og frigir de nye ressursene. Forandlingen skjer både bevist og ubevist. De største problemene med å bli frisk og forbli frisk ligger i underbevistheten. RPT korrigerer denne ved annerkjennelsen og problemene blir borte for alltid. Man kan kjenne frysninger, varme, skjelvinger , gjesping osv i kroppen når terapeuten og pasienten anerkjenner asosiasjonene, men det meste foregår i pasientens underbevisthet.

Hvordan behandler en RPT terapeut ?

Ved første behandling forklarer pasienten hvilke problemstillinger den ønsker å få klarert. Pasienten settes i en god stol eller avslappet på en benk og avspenningen kan begynne. Det er viktig med en god av spenning for å kunne nå det underbeviste. Det er viktig at en setter en korrekt og god intensjon med behandlingen først. Terapeuten stiller nå spørsmål og pasienten svarer. Eks er: Hva føler du når du har muskel smerter ? Hva føler du når du føler dette ? Osv Dette går helt ned til instinktene som holder oss trygge og ned til ressurs traume. Dette blir nå annerkjent og nye ressurser gjenskapt. Terapeuten spør alltid pasienten om hvor sterke problemene er fra 0 – 10 når behandlingen starter. Timen avsluttes når problemet er på 0 av 10. Referansepunkt terapi kan også benyttes til å behandle over “skype” på nettet. Dette gjør det enklere for mange å kunne ta behanlinger da reisevei ikke spiller noen rolle. Da sitter pasienten avslappet hjemme og terapeuten behanler over nett. Dette fungerer effektivt og bra.

Hvor mange behandlinger trenger du ?

Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten  merker  forskjell allerede etter første behandling.  Opptimalt vil man klarerer så mye som mulig på en time, men er det mange emner trengs flere timer.

Hvem kan ikke behandles med RPT ?

Alle kan behandles

Videoer