Hva kan behandles med øreakupunktur? 

I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det » Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket »

Vi har ikke lov til å si at øreakupunktur hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser.

IMG_0896

  • Betennelses lignende tilstander og smerter,  i muskler og ledd
  • Kan hjelpe på allergi lignende tilstander
  • Betennelses lignende tilstander i indre organer
  • Forbedre noe på sansene som syn og hørsel
  • Stabilisere  noe på indre orgener
  • Rense  noe på mage / tarm kanalen
  • Stabilisere noe på lettere tilstander mentalt
  • Øreakupunktur kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for

Hva er øreakupunktur og hva betyr ordet ?

Øreakupunktur er også kalt aurikoloterapi. Dette er akupunkturbehandling av sonepunkter på øret. Øret har, som foten, reflekspunkter for hele kroppen. Ved å behandle øret, kan hele kroppen behandles. Øreakupunktur er endel av soneterapien /reflexologien. Øreakupunktur stammer fra asia og er flere tusen år gammel.

Hvilke typer øreakupunktur finnes ?

Den mest vanlige er den asiatiske, men nyere forskning har økt interessen og det finnes gode skoler og mye nytenking i England og Tyskland.

Hva skjer i kroppen ved Øreakupunktur og hva gjør at det hjelper ?

Hovedprinsippet er at det finnes sonepunkter på øret som reflekterer hele kroppen. Når terapeuten setter nåler i disse punktene vil det sette i gang en utrensing på det stedet i kroppen som sonepunktet representerer. Selve utrensingen / stabiliseringen er øreakupunturens virkning.

Hvordan behandler en øreakupunktør ?

Ved første behandling  taes opp en grundig anamnese (sykdomshistorie), og det legges en plan for behandlingen. Pasienten blir satt på en benk i en avsappet sittestilling og trenger ikke ta av seg noen klær. Terapeuten bruker ofte et måleapparat som viser energiforandringer for eksakt å treffe riktig punkt på øret. Det er ganske små punkter på øret, for hele kroppen er representert der. Nålene settes på de aktuelle punktene og blir sittende timen ut. Pasienten kan i noen tilfeller også få øreakupunktur som avslutting på annen behandling. Da tar pasienten selv ut nålene etter noen timer.

Hvor mange behandlinger trenger du ?

Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten bør merke  forskjell allerede etter første behandling, men nøyaktig hvor mange timer hver trenger for å bli helt bra, er umulig å si. Pasienter får ofte hjemmelekser  i form av tøying og trening for å bli bedre, og å holde seg frisk. Mange ønsker å ta en vedlikeholdstime hver 4 – 8 uke. Dette er ofte lurt om hverdagen er stressende.

Hvem kan ikke behandles med øreakupunktur ?

Jeg jobber ikke på kreftpasienter i en tidlig fase av kreften.

Jeg behandler heller ikke barn, da behandlingen kan oppfattes som noe ubehagelig.