Hva er øreakupunktur og hva betyr ordet ?

Øreakupunktur er også kalt aurikoloterapi. Dette er akupunkturbehandling av sonepunkter på øret. Øret har, som foten, reflekspunkter for hele kroppen. Ved å behandle øret, kan hele kroppen behandles. Øreakupunktur er endel av soneterapien /reflexologien. Øreakupunktur stammer fra asia og er flere tusen år gammel.

Hvilke typer øreakupunktur finnes ?

Den mest vanlige er den asiatiske, men nyere forskning har økt interessen og det finnes gode skoler og mye nytenking i England og Tyskland.

Hva kan behandles med øreakupunktur? IMG_0896

  • Alle betenelsestilstander og smerter i muskler og ledd
  • Allergier
  • Alle betennelser i indre organer som høye leververdier
  • Forbedre sansene som syn og hørsel
  • Stabilisere indre orgener
  • Rense mage / tarm kanalen
  • Stabilisere lettere tilstander mentalt
  • Øreakupunktur kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for

Hva skjer i kroppen ved Øreakupunktur og hva gjør at det hjelper ?

Hovedprinsippet er at det finnes sonepunkter på øret som reflekterer hele kroppen. Når terapeuten setter nåler i disse punktene vil det sette i gang en utrensing på det stedet i kroppen som sonepunktet representerer. Selve utrensingen / stabiliseringen er øreakupunturens virkning.

Hvordan behandler en øreakupunktør ?

Ved første behandling  taes opp en grundig anamnese (sykdomshistorie), og det legges en plan for behandlingen. Pasienten blir satt på en benk i en avsappet sittestilling og trenger ikke ta av seg noen klær. Terapeuten bruker ofte et måleapparat som viser energiforandringer for eksakt å treffe riktig punkt på øret. Det er ganske små punkter på øret, for hele kroppen er representert der. Nålene settes på de aktuelle punktene og blir sittende timen ut. Pasienten kan i noen tilfeller også få øreakupunktur som avslutting på annen behandling. Da tar pasienten selv ut nålene etter noen timer.

Hvor mange behandlinger trenger du ?

Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten bør merke  forskjell allerede etter første behandling, men nøyaktig hvor mange timer hver trenger for å bli helt bra, er umulig å si. Pasienter får ofte hjemmelekser  i form av tøying og trening for å bli bedre, og å holde seg frisk. Mange ønsker å ta en vedlikeholdstime hver 4 – 8 uke. Dette er ofte lurt om hverdagen er stressende.

Hvem kan ikke behandles med øreakupunktur ?

Jeg jobber ikke på kreftpasienter i en tidlig fase av kreften.

Jeg behandler heller ikke barn da behandlingen kan oppfattes som noe ubehagelig.